Stránky bez přístřeší       
  
Úvodem

Kdo jsou

Historie

Příběhy

Pomáhej

O krizi

Názory

Statistika

Organizace

Zákony

Videa, fota

Závěrem

Autor

Jan 14,6:
Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?"

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."


STATISTIKY (statistiku za minulý rok můžeš nalézt na následujícím odkazu)

Chceš pomoci na těchto stránkách vytvořit statistiku? Hlasuj (pro hlasování klikej na tučně podtržené slova), případně stáhni a vytiskni následující dotazník (pro stáhnutí klikni). Můžeš ho dát vyplnit člověku, který tě bude žádat o peníze. Dotazník následně zašli na mou emailovou adresu charli@bezpristresi.cz. Pokud se sejde dostatek dotazníků, pokusím se je vyhodnotit.S bezdomovci mám zkušenost: pozitivní nechci hodnotitnegativnínemám zkušenost s bezdomovci

252x     261x     251x     257x    


Bezdomovci bych peníze půjčil: ano, ne

251x     269x    


Bezdomovci bych rád pomohl jinak než finančně: ano, ne

261x     256x    


Postoje společnosti vnímám spíše jako: dobré, normálně, špatné, nedovedu posoudit

263x     252x     264x     260x    


V dnešní době je vytvořeno více statistik. Subjekty statistického úřadu (po otevření stránky klikni na hledat (lupu)), Minesterstva vnitra, vlády, ministerstva práce a sociálních věcí, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí,veřejného ochránce práv, police a dalších v rámci efektivity práce a potřebnosti vyloučené skupiny monitorují. Ale nejenom ty. Existují neziskové organizace, které sbírají a využívají data pro svou práci. Patří sem například Charita, Slezská diakonie, Armáda spásy, Diakonie, ADRA (myslím) i jiné křesťanská zařízení. V rámci historie vznikaly i projekty jednotlivců, případně jednotlivých skupin, a to v zájmu sociologického průzkumu. Některé byly publikovány do časopisů, vydány jako knihy. Mnohé byly pravděpodobně určeny jen pro krátkodobé cíle, poté co byly informace použity, byly založeny, případně skartovány. Na www.mpsv.cz můžete také najít "Stratgii sociálního začleňování v létech 2014 až 2020".Editace proběhla: 22.02.2018   


Datum poslední editace: 22.02.2018   Editovat